Bridal sash - کمربند عروس

خدا حافظی: درین مرحله، عروس و داماد در دهن دروازه ایستاد می‌شوند. پدر عروس در کمر دختر خود کمربند سبز را بند می‌کند؛ و مردم به جفت تبریکات خودرا اظهار می‌کنند؛ و در اخیر، عروس وداماد با یکتعداد از دوستان خود با وسایل ترانسپورتی، شهر گشت می‌روند.

Showing all 7 results

Select your currency
EUR Euro